Bedenktijd

Na ontvangst van de Supblyme producten is de bedenktijd 5 werkdagen inclusief retourtijd. Deze bedenktijd is korter dan u normaal bij webwinkels gewend bent. De reden hiervoor is dat de Supblyme producten speciaal zijn samengesteld en een beperkte houdbaarheid hebben. Eventueel kunt u bij ACM.nl (Autoriteit Consument & Markt) de wettelijke bedenktijd en de uitzonderingen nalezen.

Tijdens de bedenktijd verwachten wij van u dat u zorgvuldig omgaat met de producten en de verpakking; u zal het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitganspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij/zij het in de winkel zou mogen doen.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes