Vanaf februari een nieuw Supblyme product

Riboflavine complex
100 capsules € 25,85

Migraine … een bonzende hoofdpijn aan één zijde van het hoofd, die erger wordt bij de minste inspanning. Vaak gaat ze gepaard met misselijkheid, soms met braken. Fel licht en lawaai worden slecht verdragen.

Als je last hebt van meer dan 2 aanvallen per maand, kan een preventieve behandeling overwogen worden. Deze preventieve of profylactische middelen dienen elke dag ingenomen te worden. Zij verminderen het aantal en de ernst van de aanvallen.

Supblyme’s Riboflavine complex bestaat uit gestandaardiseerd moederkruid 0.7% 200 mg, Magnesium (gluconate) 200 mg, Riboflavine (Vitamin B2) 100 mg.

Vitamine B2 speelt een rol bij de energiehuishouding van lichaamscellen.
Het helpt de mitochondriën te voorzien van energie. Bij een energiestoring kan een reactie optreden die leidt tot een migraine-aanval.

Magnesium kan zowel van invloed zijn op de vaatvernauwing als op de vrijzetting en activiteit van serotonine.

Moederkruid (feverfew) heeft een gunstige invloed op de bloedvaten.

Gebruiksadvies:
2 maal daags 2 capsules innemen
Verbetering na 4 tot 6 weken

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes